Обиколка на фабриката за шперплат

Работен магазин

Работен магазин за шперплат с филми

Суров материал

Лепило

Лепило (2)

Лепило (3)

Полагане (1)

Полагане (2)

Полагане (3)

Трупам

Внесена от Италия машина

Студена преса

Заснет

Hot Press

Гореща преса (2)

Гореща преса (3)

Машина за гореща преса

Внос от Германия машина за гореща преса

Суха

Сухо (2)

Под опаковане

Склад (1)

Склад (2)

Склад (3)