Фабрична обиколка

Предна порта

2 LVL Produce Work Shop

Мебелен клас LVL Работен магазин

Фирмена концепция

Офис

Работна среда

Суров материал

Лепило

Ламинат 1

Ламинат 2

Разрез

Студено налягане

Горещо налягане

Полузавършен

Рязане

Полуфиниш

Опаковка

Готов за зареждане

Склад

Зареждане

Завършете зареждането

Готов да тръгвам

Пожарен камион